Fitness professionals

Onisper is het online sportplatform voor personal trainers en fitness professionals die de ambitie hebben een eigen online sportschool te creëren of om een online kanaal toe te voegen aan de eigen activiteiten. Je kunt eigen content delen via ons platform of we helpen je met het maken van content. Hiermee ben je in staat om je klanten nog meer aan je te binden. Tevens kun je nieuwe klanten aantrekken die niet graag naar in een sportschool komen. Uit ons eigen onderzoek onder fitness professionals, is gebleken dat velen de ambitie hebben om meer met hun eigen expertise te doen en ook online actief willen zijn. De onregelmatige werktijden, maken het lastig om een andere activiteit naast je reguliere werk te hebben. Met Onisper kun je op een flexibele manier werken aan het opbouwen van iets voor jezelf. Het model werkt door je eigen content op ons platform te laden. Je verdiensten haal je uit hoe vaak het filmpje gebruikt wordt op Onisper. Onisper is opgezet om het mensen makkelijker te maken om op hun eigen tempo, vanuit huis en toch met vrienden samen aan een gezonde leefstijl te werken. Daarnaast heb je de kans dat veel mensen die online beginnen met sporten, ook uiteindelijk offline willen sporten of extra begeleiding willen krijgen.
 
 
 
 
 
Onisper is een online sportplatform dat gemaakt is om content te delen met gebruikers die online willen sporten met hun vrienden. De content moet wel voldoen aan een aantal eisen:
– Je bent een gecertificeerde instructeur
– We kunnen bestaande content gebruiken of je levert nieuwe aan. Indien gewenst, kunnen we samen met jullie content maken.
– De content moet voorzien zijn van duidelijke instructie, zowel gesproken als tekstueel.
– De filmpjes moeten passen in het format van Onisper (samen sporten, werken aan een concrete meetbare doelstelling)
– Er moet content geleverd worden voor verschillende ervaringsniveau’s.

Graag komen we in contact met jou als het bovenstaande iets voor je is. Mail ons op info@onisper.com