Privacybeleid

PRIVACY POLICY ONISPER

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Onisper kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Onisper, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Onisper verstrekt. Onisper kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam – Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres, Uw betalingsmethode, Uw leeftijd, lichaamsgewicht en lengte (Deze informatie is noodzakelijk om u te kunnen helpen een juiste keuze te maken voor deelname aan een sportprogramma).
  • Uw IP-adres
    Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze welke in overeenstemming is met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

DOELEINDEN VERWERKING GEGEVENS
Door het gebruik van onze diensten laat je bepaalde gegevens bij ons achter, bijvoorbeeld door het aanmaken van een account of het inschrijven op een nieuwsbrief. Het kan dan gaan om gegevens zoals naam, geboortedatum, lengte, gewicht, emailadres, telefoonnummer en betaalgegevens. Onisper verzamelt en verwerkt deze gegevens enkel om onze diensten toegankelijk te maken. Wij verzamelen tevens informatie over uw computer (zoals IP-adres en browsertype), zodat wij onze diensten kunnen verbeteren. De persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij Onisper daartoe op grond van de wet of regelgeving verplicht is.

BEZOEKERSGEDRAG
Op de website van Onisper worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Onisper gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

COOKIES
Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van je computer. Cookies kunnen jouw computer of de bestanden die op je computer staan niet beschadigen. Met behulp van cookies zorgen wij er onder andere voor dat je niet herhaaldelijk dezelfde informatie moet invoeren en verbeteren wij de website en diensten. De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies niet geaccepteerd worden of dat je op de hoogte wordt gesteld wanneer je een cookie ontvangt.

SOCIAL MEDIA BUTTONS
Op de website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten jouw persoonsgegevens.

GOOGLE ANALYTICS
Onisper maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Onisper bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Onisper te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Onisper heeft hier geen invloed op. Onisper heeft Google geen toestemming gegeven om via Onisper verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

WEBSITES VAN DERDEN
Onze website bevat links naar websites en diensten van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en wij kunnen niet garanderen dat derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan.

BEWAARTERMIJNEN
Onisper bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@www.onisper.com. Onisper zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

WIJZIGINGEN
Wij blijven onze diensten ontwikkelen en verbeteren. Het kan zijn dat deze privacy policy als gevolg daarvan van tijd tot tijd wordt aangepast. Wij adviseren u dan ook deze privacy policy regelmatig te raadplegen.

BEVEILIGING
Onisper neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Onisper maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Onisper verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Onisper op via info@www.onisper.com.

VRAGEN EN INFORMATIE
Indien u vragen hebt over deze privacy policy, dan kun je contact opnemen met Onisper door een email te sturen naar info@www.onisper.com of bereik ons via het volgende adres.
Waarschap 59,
1689 WZ, ZWAAG
NEDERLAND

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: volgt nog

www.onisper.com is een website van Dare Business Innovation.